logo.gif (2441 bytes)

 
Hlavná stránka
Príhovor riaditeľa
História
Sortiment
Výroba
Garancie a záväzky
Úspechy
Zákaznícky servis
Kontakt
Oznam o schválení ŽoNFP
PUBLICITA - Oznam o začatí realizácie projektu OP KaHR
Priebeh realizácie projektu I. Fotodokument
Priebeh realizácie projektu II. Fotodokument
Ukončenie realizácie projektu Fotodokumentácia


Aktualizácia 15. 7. 2011


TELEM K&M, a.s, Liptovský MikulášUprostred Európy, takpovediac v srdci starého kontinentu, sa nachádza teritórium s nezvyčajne rozmanitou prírodou, pestrou a pútavou históriou. Na severe krajiny, pod končiarmi Vysokých a Nízkych Tatier ležiaci Liptov a v ňom mesto Liptovský Mikuláš, je miestom sídla našej firmy.

V súčasnosti patrí tlačiareň TELEM k stredne veľkým tlačiarňam na slovenskom polygrafickom trhu. Firma sa začala rýchlo rozvíjať od roku 1991 po jej privatizácii. Od tohto obdobia zaznamenala tlačiareň zásadný technologický vzostup a to vďaka inštalácii progresívnych špičkových tlačových zariadení, čím sa podstatne zvýšila kvalita tlače a poskytovaných tlačiarenských služieb, ako aj schopnosť konkurovať podobným tlačiarňam doma i v zahraničí.

TELEM poskytuje komplexný tlačový servis nielen v tuzemsku, ale aj v zahraničí. Naše výrobky smerujú k zákazníkom do Poľska, Českej republiky, Maďarska, Rakúska, Talianska a Ruska. Plne si uvedomujeme dôležitosť našich kontaktov v zahraničí, a preto im rovnako venujeme vysokú pozornosť.

Konkurencia domácich i zahraničných tlačiarní nás núti dodržiavať vysoký štandard služieb. Radi uvítame, keď klienti, využívajúci doteraz služby iných tlačiarní, zhodnotia našu ponuku, ktorá je porovnateľná s európskym trendom.

Našim krédom je "vysoká kvalita tlače spojená s neustále rastúcim štandardom služieb". Tento prístup je základom našej obchodnej filozofie a našich ambícií rozvinúť širokú škálu polygrafických služieb na profesionálnej úrovni.

(c) 2010 TELEM K&M