logo.gif (2441 bytes)

 
Hlavná stránka
Príhovor riaditeľa
História
Sortiment
Výroba
Garancie a záväzky
Úspechy
Zákaznícky servis
Kontakt
Oznam o schválení ŽoNFP
PUBLICITA - Oznam o začatí realizácie projektu OP KaHR
Priebeh realizácie projektu I. Fotodokument
Priebeh realizácie projektu II. Fotodokument
Ukončenie realizácie projektu Fotodokumentácia


TELEM K&M, a.s, Liptovský Mikuláš

Požiadavky na spracovanie digitálnych podkladov pre tlač.

Na výrobu tlačových platní používame CTP Trendsetter 800 II.

Nosiče

 • CD ROM, DVD, USB kľúč

 • E-mail (súbory do 6 MB)

 • FTP server ftp.repro.sk

Formáty

 • Uzavreté dokumenty vo formáte PDF verzia 1.3 (Acrobat 4.x)

Názvy

 • V názve súboru môžu byť použité len písmená anglickej abecedy a čísla.

 • Názov súboru musí obsahovať skratku názvu titulu a číslo strany.

 • Dĺžka názvu nesmie presiahnuť 18 znakov (napr.: BrozuraVPNabece_01.pdf).

 • Pri zadávaní časopisov v súbore posielať po 8 strán.

Rozlíšenie

 • 300 dpi obrázky

 • 1200 dpi perovky a texty

Farebný režim

 • Všetky objekty musia byť vo farebnom priestore CMYK.

 • Ak sú použité direktné farby, musia súbory obsahovať práve tie farby, ktoré budú použité pri tlači.

!!!

Súbory musia byť kompozitné (nie separované)!

Vypnúť všetky farebné profily - ICC!

 

Umiestnenie stránky v dokumente

 • Stránku odporúčame vycentrovať na stred dokumentu.

 • Šírku a výšku dokumentu odporúčame nastaviť o 5-30 mm väčšiu ako netto formát.

 • Ak ide kresba do orezu (spadávka), je potrebné , aby presahovala cez netto formát 3-5 mm.

 • Texty (pagíny...) umiestniť najmenej 3 mm od orezu (netto formátu).

 • Orezové značky umiestniť tak, aby boli vzdialené min. 3 mm od orezu (netto formátu).

 • ! Rozmery dokumentov a umiestnenie netto strany v dokumente musia byť zhodné v celej zákazke.!

Fonty

Všetky fonty písma musia byť zahrnuté (embedované) do PDF súboru.

(c) 2010 TELEM K&M