logo.gif (2441 bytes)

 
Hlavná stránka
Príhovor riaditeľa
História
Sortiment
Výroba
Garancie a záväzky
Úspechy
Zákaznícky servis
Kontakt
Oznam o schválení ŽoNFP
PUBLICITA - Oznam o začatí realizácie projektu OP KaHR
Priebeh realizácie projektu I. Fotodokument
Priebeh realizácie projektu II. Fotodokument
Ukončenie realizácie projektu Fotodokumentácia


TELEM K&M, a.s, Liptovský Mikuláš

Príhovor riaditeľa

Vážení priatelia,
ako riaditeľ tlačiarne TELEM K&M, a.s. mám vzácnu príležitosť predstaviť Vám našu progresívnu firmu. Napriek veľkej konkurencii nových elektronických médií má tlačené slovo a ilustrácia stále pevné miesto medzi komunikačnými prostriedkami súčasnosti. Podľa môjho názoru budú ľudia vždy uprednostňovať príjemný pocit čítania z knihy alebo časopisu pred obrazovkou počítača.

Technologický vývoj v oblasti tlače neustále napreduje a naša tlačiareň, v súlade s dlhoročnou tradíciou, sa snaží o neustále zavádzanie nových poznatkov do praxe. Inštaláciou moderných zariadení Vám môžeme zaručiť tlač vysokej kvality pre Vami požadované produkcie rozmanitého druhu.

Radi Vám ponúkame kompletný tlačový servis od prevzatia zákazky po jej dodávku na miesto určenia. Sme si istí, že hľadáte tlačiareň, ktorá Vám zaručí najvyššiu kvalitu pri prijateľnej cene a dodržaní požadovaného termínu dodávky. Vďaka týmto zásadám a prístupu ku klientele dosiahla naša tlačiareň úspechy v získavaní verných a spokojných zákazníkov.

Dúfam, že po prečítaní týchto riadkov pochopíte našu snahu o načrtnutie základných východísk k úvahe, prečo stojí za to s nami nadviazať rozhovor. Sme kedykoľvek ochotní stretnúť sa s Vami a poskytnúť Vám všetky informácie o našich možnostiach v oblasti tlače.

Ing. Vladimír Machaj
výrobno - obchodný riaditeľ

(c) 2010 TELEM K&M