logo.gif (2441 bytes)

 
Hlavná stránka
Príhovor riaditeľa
História
Sortiment
Výroba
Garancie a záväzky
Úspechy
Zákaznícky servis
Kontakt
Oznam o schválení ŽoNFP
PUBLICITA - Oznam o začatí realizácie projektu OP KaHR
Priebeh realizácie projektu I. Fotodokument
Priebeh realizácie projektu II. Fotodokument
Ukončenie realizácie projektu Fotodokumentácia


TELEM K&M, a.s, Liptovský Mikuláš

História

Tlačené slovo ako prostriedok vzdelanosti i zábavy malo v mikulášskych rodinách vždy svoje miesto. Už Gašpar Fejérpataky Belopotocký ( 1794 - 1874 ) sa snažil v meste založiť prvú tlačiareň. Vydával však len knihy, požičiaval zo svojej bibliotéky a rozširoval do celého Uhorska.
ciernobiely2.jpg (27 822 bytes) Prvá známa tlačiareň patrila od polovice 19. storočia Deziderovi Löwovi. Dezider Löw ako aj jeho nasledovateľ Izidor Steier tlačili prevažne maďarské knihy a časopisy. V roku 1903 pribudla v Mikuláši nová tlačiareň, kníhkupectvo, knihárstvo a vydavateľstvo Klimeš - Pivko ( F. Klimeš 1875 - 1961 ). V období silnejúcej maďarizácie vydával i tlačil diela slovenských autorov a slovenské časopisy. V Klimešových stopách kráčali jeho odchovanci Michal Rázus ( 1894 - 1957 ) a Matej Rázus ( 1898 - 1963 ). Ich tlačiareň "Bratia Rázusovci" mala dlhé roky vynikajúcu povesť. K histórii mikulášskych tlačiarov patria mená : Alexander Eisler, Rudolf D. Pethö, Július Štepita a Vladimír Böhmer ( spoločníci vo firme Tempo ).
Do roku 1991 pracovala tlačiareň pod názvom Tlačiarne SNP. Firma zaznamenala rýchly rozvoj od roku 1991 po jej privatizácii. ciernobiely1.jpg (21 919 bytes)

(c) 2010 TELEM K&M