logo.gif (2441 bytes)

 
Hlavná stránka
Príhovor riaditeľa
História
Sortiment
Výroba
Garancie a záväzky
Úspechy
Zákaznícky servis
Kontakt
Oznam o schválení ŽoNFP
PUBLICITA - Oznam o začatí realizácie projektu OP KaHR
Priebeh realizácie projektu I. Fotodokument
Priebeh realizácie projektu II. Fotodokument
Ukončenie realizácie projektu Fotodokumentácia


Priebeh realizácie projektu
„Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti
K & M, a.s., Liptovský Mikuláš
zavedením nových inovatívnych technológií“
v rámci OP KaHR -111SP-0902

 Začiatok realizácie: 11/2009
Ukončenie realizácie: 04/2011

- P U B L I C I T A -

 
POPIS k videozáznamom a fotodokumentácii zo začiatku
realizácie aktivít projektu

-        Videozáznam (video_01 a video_02):
zachytáva polygrafickotechnologické zariadenie:
„Kombinovaný rotačný, kotúčový, tlačový stroj EVO-Print V-43“ po jeho dokompletovaní
a uvedení do prevádzky.

 

-        Fotodokumentácia a videozáznam:
     (foto_01, foto_02, foto_03 a video_03)

zachytávajú nainštalované a zároveň uvedené do prevádzky strojné technologické zariadenie:
„Rezacie a prevíjacie zariadenie z kotúča s elektronickou kontrolou kvality tlače
OMEGA HSR 430“.

    

(c) 2010 TELEM K&M