logo.gif (2441 bytes)

 
Hlavná stránka
Príhovor riaditeľa
História
Sortiment
Výroba
Garancie a záväzky
Úspechy
Zákaznícky servis
Kontakt
Oznam o schválení ŽoNFP
PUBLICITA - Oznam o začatí realizácie projektu OP KaHR
Priebeh realizácie projektu I. Fotodokument
Priebeh realizácie projektu II. Fotodokument
Ukončenie realizácie projektu Fotodokumentácia


Priebeh realizácie projektu
„Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti
K & M, a.s., Liptovský Mikuláš
zavedením nových inovatívnych technológií“
v rámci OP KaHR -111SP-0902

 Začiatok realizácie: 11/2009
Ukončenie realizácie: 04/2011

- P U B L I C I T A -

 
POPIS k videozáznamom a fotodokumentácii zo začiatku
realizácie aktivít projektu

-        Videozáznam:
zachytáva polygrafickotechnologické zariadenie:
"Lepená väzba s PUR technológiou a znášacou linkou na 16-knižných zložiek s priebežným trojrezom EUROBIND 4000" po jeho dokompletovaní a uvedení do prevádzky.

 


 
(c) 2010 TELEM K&M